Live Healthy’s Download

แก้ไขล่าสุด May 19, 2009 13.40

อยากส่งข้อความโดนๆ ให้เพื่อนสนิท-เพื่อนรัก!
อยากแสดงความห่วงใยแต่ขี้เกียจคอยสังเกตการออนไลน์เป็นชั่วโมงๆ!
อยากส่งข้อความห่วงใยดีๆ ทุกๆ ชั่วโมง!
หากความต้องการคุณเป็นเช่นนี้ เราอยากให้คุณลองใช้โปรแกรมสคริป Live healthy ครับ!

Download script file : http://www.msghelp.net/attachment.php?pid=962564
Development web :
http://www.msghelp.net/showthread.php?tid=90600

อยากรู้จัก Live Healthy เพิ่มเติม อ่านต่อข้างล่างนี้เลยครับ…

———————————————————————————————————————-

บทนำ

ในปัจจุบันคนจำนวนมากต้องทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไปในวันละหลายๆ ชั่วโมง เช่น นักศึกษาใช้ค้นคว้าทำรายงานหรือการบ้าน นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้อินเทอร์เน็ตพูดคุยแลกเปลี่ยนแก้ไขปัญหาระหว่างกลุ่มผู้พัฒนาโปรแกรม บุคคลทั่วไปใช้ทำงานตลอดจนเพื่อความบันเทิง เป็นต้น บุคคลเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อโรคภัยต่างๆ อันมีสาเหตุมาจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานๆ

เราจึงพัฒนาโปรแกรม Live Healthy ซึ่งมีโครงสร้างภาษารูปแบบของโปรแกรมสคริป อ้างอิงตามกฎของภาษา jscript ของบริษัทไมโครซอฟ และทำงานร่วมกับ Windows Live Messenger และ Messenger Plus! Live สามารถดาวโหลดไปติดตั้งได้เองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ลักษณะการทำงานของโปรแกรมจะตรวจสอบระยะเวลาการออนไลน์จากสถานะการออนไลน์ตามบัญชีผู้ใช้ขณะนั้น หากเพื่อนคนใดออนไลน์ตรงตามเงื่อนไขที่โปรแกรมกำหนดไว้ เช่น ออนไลน์ต่อเนื่องนานกว่า 90 นาที เป็นต้น โปรแกรมจะแนะนำหรือส่งคำห่วงใยหรือเกร็ดความรู้ให้กับบุคคลดังกล่าว โดยหวังจะให้เพื่อนกลุ่มออนไลน์นานๆ ได้รับทราบข้อมูลอันมีประโยชน์และส่งเสริมให้มีสุขภาพสำหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ดียิ่งขึ้น

รูปต่อจากนี้แสดงการทำงานโปรแกรมสคริป Live Healthy เวอร์ชั่น 0.99 ซึ่งติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์คุณผมรักเพื่อน พบว่าคุณ ก. ได้ออนไลน์ Window Live Messenger หรือผ่านช่องทางอื่น เช่น Web Live Messenger อย่างต่อเนื่อง (โดยไม่ได้เปลี่ยนสถานะหรือออกจากระบบ) ครบ 90 นาทีตามที่โปรแกรมตั้งค่าไว้ โปรแกรมสคริปจึงส่งข้อความข้อมูลเกี่ยวกับโรคภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานาน และข้อมูลอันเป็นประโยชน์อื่นๆ แสดงความห่วงใยไปให้คุณ ก. และหากคุณ ก. ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำจะช่วยให้คุณ ก. มีสุขภาพที่ดีขึ้น และเมื่อคุณ ก. หรือเพื่อนคนอื่นๆ ของคุณผมรักเพื่อนเล็งเห็นประโยชน์จากโปรแกรมและเวปของโครงการนี้ ซึ่งง่ายต่อการใช้งานและการติดตั้ง จะเกิดการเผยแพร่และนำไปใช้งานอย่างไม่มีที่สิ้นสุดต่อไป

6_overall

———————————————————————————————————————-

สิ่งจำเป็นสำหรับโปรแกรมสคริป Live Healthy

———————————————————————————————————————-

การดาวน์โหลด และการติดตั้ง

ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมสคริป Live Healthy ได้จาก

เมื่อท่านได้ดาวโหลดไฟล์ LiveHealthy.plsc” มาแล้วให้ดับเบิลคลิกไฟล์ดังกล่าว จะมีหน้าต่างยืนยันการติดตั้งดังภาพ

5_wndAccept

คลิกยอมรับการติดตั้งและคลิกปุ่ม Import จากนั้นโปรแกรมสคริป Live Healthy จะพร้อมทำงานใน Messenger Plus! Live โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ การติดตั้งโปรแกรมสคริปใดๆ เพิ่มเติม จำเป็นที่ต้องติดตั้ง Messenger Plus! Live ร่วมกับทำการออนไลน์ Window Live Messenger เสมอ

———————————————————————————————————————-

การปรับแต่งโปรแกรมสคริป

โดยปกติแล้วโปรแกรมสคริปได้กำหนดค่าเบื้องต้น และพร้อมทำงานทันทีเมื่อได้รับการติดตั้ง ท่านสามารถเลือกปรับแต่งค่าต่างๆ จากคลิก Script’s menu > Live Healthy > Configuration ตามลำดับในภาพ

1_menux
ซึ่งจะได้พบหน้าต่างสำหรับปรับแต่งค่าโปรแกรมสคริป Live Healthy ดังภาพ

2_wndConfig

ค่าต่างๆ ที่สามารถปรับแต่งได้นั้นประกอบด้วย

ผู้ใช้สามารถแก้ไข/เพิ่ม/ลบข้อความที่ใช้จัดส่ง รวมถึงข้อความโฆษณาของทางผู้พัฒนาได้จากไฟล์ Messages.xml และ Banners.xml ซึ่งอยู่ในโฟล์เดอร์เดียวกับโปรแกรมสคริป ตามโครงสร้าง ..\Messenger Plus! Live\Scripts\Live Healthy\ ดังในรูป

4_wndFiles

คำเตือน : การแก้ไขไฟล์ LiveHealthy.js, Interfaces.xml และ ScriptInfo.xml สามารถแก้ไขได้ตามสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย แต่การแก้ไขที่ไม่ถูกต้องอาจจะทำให้โปรแกรมทำงานผิดพลาดได้ จึงควรศึกษาโปรแกรมสคริปก่อนแก้ไขใดๆ

———————————————————————————————————————-

การแก้ไข/เพิ่มเติม/ลบ ข้อความในไฟล์ Messages.xml

เราได้เตรียมข้อความไว้จำนวนหนึ่งซึ่งเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น และเราหวังว่าผู้ใช้จะเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อความที่เหมาะสมสำหรับเพื่อนๆ ของผู้ใช้แต่ละคนด้วยตัวท่านเอง แต่เนื่องจากโปรแกรมสคริปในเวอร์ชั่น 0.99 ไม่ได้เตรียมหน้าต่างสำหรับแก้ไขข้อความไว้ให้ หากผู้ใช้งานต้องการจะแก้ไข Messages.xml สามารถแก้ไขด้วยโปรแกรมอิดิเตอร์ทั่วไป ดังเช่น Notepad เป็นต้น เมื่อเปิด Messages.xml ด้วยโปรแกรม Notepad แสดงได้ดังรูปต่อไปนี้

7_xmledit1

ในไฟล์ดังกล่าว ข้อความจะถูกเตรียมไว้ในรูปแบบ XML โดยแต่ละข้อความจะถูกครอบด้วยแท็กเปิด <message> แล้วปิดด้วยแท็กปิด </message> และทุกข้อความจะอยู่ภายใน <root> … </root> อีกชั้นหนึ่ง

การแก้ไขข้อความ เช่น ต้องการเพิ่ม “ยิ้มและพักสักนิด ก่อนกลับไปนั่งหน้าคอมฯ ต่อนะครับ” ต่อในข้อความแรกโดยให้อยู่ในบรรทัดถัดไป การเปลี่ยนแปลงของไฟล์ Messages.xml แสดงได้ดังภาพต่อไปนี้ (สิ่งที่เปลี่ยนไปแสดงด้วยข้อความที่ถูกเน้น)

7_xmledit2

การเพิ่มข้อความใหม่จะมีความคล้ายกับการแก้ไขข้อความ เพียงแต่จะใช้ <message></message> คลอบข้อความใหม่ดังเช่นภาพต่อไปนี้ (สิ่งที่เปลี่ยนไปแสดงด้วยข้อความที่ถูกเน้น)

7_xmledit3

เมื่อทำการบันทึกไฟล์ Messages.xml ข้อความทั้งหมดที่ถูกเตรียมไว้ก็จะพร้อมให้โปรแกรมสคริป Live Healthy ดึงไปใช้งานโดยอัตโนมัติ ซึ่งข้อความทั้งหมดจะถูกสุ่มเลือกเพื่อส่งให้เพื่อนๆ ที่ตรงตามเงื่อนไขของโปรแกรมสคริป

Tips : การเตรียมข้อความไว้มากจะช่วยลดความเป็นไปได้ที่เพื่อนคนเดิมจะได้รับข้อความซ้ำจากคุณ

———————————————————————————————————————-

วิธียกเลิกการติดตั้งโปรแกรมสคริป Live Healthy

การยกเลิกการทำงานโปรแกรมสคริปใดๆ สามารถยกเลิกหรือสั่งให้ทำงานได้จากจากคลิก Script’s menu> Script Preferences… แล้วจะได้หน้าต่างควบคุมการทำงานสคริปตามภาพ

8_script_pref

กรณีจะยกเลิกการทำงานของสคริปชั่วคราว

ให้นำเครื่องหมายถูกหน้าสคริป (Live Healthy) ออก แล้วคลิก OK หรือ APPLY สถานะสคริปดังกล่าวจะเปลี่ยนจาก running เป็น stopped

กรณียกเลิกสคริปแบบถาวรพร้อมลบโปรแกรมออกจากเครื่อง
ให้เลือกสคริป (Live Healthy) แล้วคลิก Remove จะพบหน้าต่างให้ยืนยันการลบดังภาพ

9_rem_script

คลิก Yes เพื่อยืนยันการลบสคริปดังกล่าวจะหายไป จากนั้นคลิก OK เพื่อออกจากหน้าต่าง script preferences เป็นการเสร็จสิ้นการถอดสคริปและลบสคริปออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

คำเตือน : การถอดสคริปออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นการลบโปรแกรมแบบถาวร หากต้องการใช้โปรแกรมสคริปให้ทำการติดตั้งใหม่

———————————————————————————————————————-

ข้อจำกัด และหัวข้อการพัฒนาโปรแกรมสคริปในอนาคต

แม้ว่าโปรแกรมจะสามารถติดตามสถานะการออนไลน์ของเพื่อนในบัญชีรายชื่อ และสามารถสุ่มข้อความที่เตรียมไว้ในไฟล์ Messages.xml แล้วส่งข้อความดังกล่าวออกไปได้แล้วก็ตาม แต่คุณสมบัติอื่นๆ ต่อไปนี้ยังคงน่าสนใจและควรได้รับการพัฒนาต่อไป คุณสมบัติที่โปรแกรมสคริป Live Healthy ขาดไป ประกอบไปด้วย

———————————————————————————————————————-

เกี่ยวกับโปรแกรมสคริป

ผู้พัฒนาโปรแกรม นายศักดิ์พงษ์  เสรีเศวตรัตน์
นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.โชติพัชร์  ภรณวลัย
อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

สนับสนุนโดย

 1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 2. มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center Foundation – THNICF)

เงื่อนไขการใช้และการเผยแพร่โปรแกรม :

Creative Commons License
Live Healthy โดย Sakpong Seareesavetrat
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.msghelp.net.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ https://care4friends.wordpress.com/

———————————————————————————————————————-

ดาวน์โหลดโปรแกรมสคริปและคู่มือ

Download script file : http://www.msghelp.net/attachment.php?pid=962564
Development web :
http://www.msghelp.net/showthread.php?tid=90600

Download this program’s manual in PDF format : Live Healthy v.0.99.pdf
Download this program’s manual in MS Word format :
Live Healthy v.0.99 Manual

———————————————————————————————————————-

คำถามที่มักถูกถามบ่อย (FAQ)

Q : ไวรัสรึเปล่าเนี้ย?
A :
ขอรับรองว่าไม่ใช่ไวรัส 100% ครับ สคริปจะทำงานตามจุดประสงค์ที่ออกแบบ ดังที่อธิบายไว้ข้างต้น ซึ่งปัจจุบันสามารถดาวโหลดได้จากโฮสที่เชื่อถือได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น คือ Download script file : http://www.msghelp.net/attachment.php?pid=962564
การได้รับไฟล์ติดตั้ง (live healthy.plsc) จากแหล่งอื่น เราไม่สามารถรับรองถึงความปลอดภัยได้ครับ

———————————————————————————————————————-

Advertisements

1 Response so far »

 1. 1

  “IT Healthy Trend: รู้ทันปัญหาสุขภาพคน IT”

  “จัดในงานเดียว รับความรู้ ทำโยคะ นวดผ่อนคลาย หลากหลายไอเดีย สำหรับเราชาวคอมพิวเตอร์”

  หากชีวิตประจำวันของท่านใช้งานคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะใช้เป็นระยะเวลาสั้นหรือนาน
  งานนี้เหมาะแก่ท่านและคนที่ท่านห่วงใย

  วันและเวลา : วันจันทร์ที่ 13 กรกฏาคม 2552 เวลา 09.00 – 12.00 น.
  สถานที่ : ห้องบอร์ดรูม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

  กำหนดการ
  09.00 น. เปิด เข้าชมงานตามบูธจากโครงงานที่ได้รับคัดเลือก ภายใต้ โครงการ “ใช้คอมฯ อย่างสร้างสรรค์ รู้ทันโรคภัย” ร่วมทำโยคะ และรับบริการนวดเพื่อการผ่อนคลายฟรีตลอดงาน
  10.00 – 10.15 น. ผู้ดำเนินรายการชี้แจงที่มาของงาน “IT Healthy Trend: รู้ทันปัญหาสุขภาพคน IT”
  10.15 – 10.30 น. ดร.โคทม อารียา ประธานมูลนิธิฯ กล่าวแสดงความยินดี และมอบทุนการศึกษา
  10.30 – 11.00 น. สัมมนา “IT Healthy Trend: รู้ทันปัญหาสุขภาพคน IT” โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ
  11.00 – 12.00 น. ให้ความรู้ พร้อมตอบคำถามเกี่ยวกับโรคที่มาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดย พ.ญ.ณัฏฐิณี ชินะจิตพันธุ์ นายแพทย์ชำนาญการ กรมสุขภาพจิต

  ค่าใช้จ่าย : ฟรีตลอดงาน
  สำรองที่นั่ง : ลงทะเบียนที่ http://www.thnic.or.th/activity/health_seminar_register.html หรือ โทรศัพท์หมายเลข 025648031 ต่อ 124 หรือ อีเมล์แจ้งชื่อ นามสกุล ชื่อหน่วยงาน และหมายเลขโทรศัพท์มายัง staff(a)thnic.or.th (สำรองที่นั่งภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2552)


Comment RSS

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s